ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนที่สนใจการเล่นกีฬาหมากล้อมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
เชิญชวนนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 เข้าร่วมอบรม การเล่นหมากล้อม ในวันอาทิตย์ที่  22 กรกฏาคม 2561
 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรอกข้อมูลตามลิ้งที่แนบมานี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerp_W8PGbyft2JcpRhpLQEAhvlBXChbdd7sThkRiFNRMS9ow/viewform


ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 61

 
นักเรียนที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,00:00   อ่าน 725 ครั้ง