ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ตารางเวลาการแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน
วันที่ 19 มิ.ย. 61 แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ต้น
วันที่ 2 ก.ค. 61 แข่งขันอัจฉริยะภาพ ม.ปลาย
วันที่ 3 ก.ค. 61 แข่งขัน SUDOKU ม.ต้น
วันที่ 5 ก.ค. 61 แข่งขัน SUDOKU ม.ปลาย
วันที่ 10 ก.ค. 61 แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ต้น
วันที่ 12 ก.ค. 61 แข่งขันคิดเลขเร็ว ม.ปลาย
วันที่ 24 ก.ค. 61 แข่งขัน A-MATH ม.ต้น
วันที่ 26 ก.ค. 61 แข่งขัน A-MATH ม.ปลาย
 
ผู้ที่สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ที่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i3suTg61iK-JZv0SZZIKWoVcdnGWLEoHEMSUlSFmFwg/edit?usp=sharing


เกณฑ์การแข่งขันทุกรายการใช้เกณฑ์เดียวกับการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 67 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sillapa.net/rule60/math-67.pdf

ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ของแต่ละการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร
การรับสมัคร : ตั้นแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 17 มิ.ย. 2561
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 1284 ครั้ง