ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ AMC สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สถานที่สอบ อาคาร 5  ห้อง 536 
วันที่สอบ 11 ส.ค. 61
สิ่งที่นักเรียนทุกคนต้องเตรียมมาด้วย คือ บัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียน 

กำหนดการ
09:15 – 09:45 Registration (ลงทะเบียน) 
09:45 – 10:00 Enter examination room and fill information in answer sheet 
                       (เข้าห้องสอบและกรอกข้อมูลในกระดาษคําตอบ) 
10:00 - 11:15 Examination time (ช่วงเวลาสอบ)
                      60 นาที สำหรับ Middle, Upper Prinary
                      75 นาที สำหรับ Junior, Intermediate, Senior

                                                                             
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 629 ครั้ง