ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน ASMO THAI 2019
ASMO THAI ขอเชิญโรงเรียนและนักเรียนไทยจากทวประเทศ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปี ที่ 1-5 ทั่วประเทศเขา้ร่วมสอบแข่งขนั “ASMO THAI คร้ังที่6 ประจำปี 2562 (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)” สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asmo2u.com และ www.facebook.com/ASMOTHAI โดยข้อสอบที่ใช้สำหรับประเทศ ไทยจะเป็นชุดเดียวกันกับที่ใชใ้นประเทศมาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และเวียดนาม
 
- นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ ครูสุภาพร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภายในวันที่ 12 ก.ค. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 3049 ครั้ง