คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 398/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2 (1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2565,13:12   อ่าน 53 ครั้ง