คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 165 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564: PA)ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2564,16:37   อ่าน 6794 ครั้ง