การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (โควตาห้องเรียนทั่วไป)
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดำเนินการ ดังนี้
1. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์  ภายในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563
2. ดูผลการรายงานตัวได้ที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/14d_2Gb9DZWaUUHFrQ_Z-3F0Ijs1RYrVtypoDEt2geME/edit?usp=sharing
  
3. บัตรเข้าห้องสอบให้รับวันที่สอบ หรือ สามารถใช้บัตรประชาชน / บัตรนักเรียน แทนได้
4. กำหนดการสอบคัดห้องเรียน (รอกำหนดการของ สพฐ.)
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 4079 ครั้ง