เผยแพร่ผลงานครู
รายานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้(5Es) รายวิชาเคมีเรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,15:07   อ่าน 23142 ครั้ง