เผยแพร่ผลงานครู
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจาแนกประเภทสารอินทรีย์ รายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2564,15:11   อ่าน 22382 ครั้ง