ข่าวประชาสัมพันธ์
สังคมศึกษาฯ จัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (อ่าน 592) 10 ธ.ค. 58
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร เยาวชนทำดี ถวายในหลวง (อ่าน 601) 30 พ.ย. 58
สังคมศึกษาฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จากสพฐ. (อ่าน 563) 30 พ.ย. 58
กำหนดการค่าย สอวน. (อ่าน 645) 07 ต.ค. 58
เชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง (อ่าน 605) 14 ก.ย. 58
การประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2558 ของคณะกรรมการสภานักเรียน(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) (อ่าน 551) 11 ก.ย. 58
การประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ของคณะกรรมการสภานักเรียน(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) (อ่าน 718) 24 ส.ค. 58
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 836) 10 ส.ค. 58
รับสมัคร โครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 796) 07 ก.ค. 58
กำหนดการสอบ และสถานที่สอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้น ม.1-6 (อ่าน 907) 02 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การคัดเลือกผู้ปกครองและครูเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบไม่บริโภคเครื่องดื (อ่าน 825) 17 มิ.ย. 58
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 (อ่าน 659) 28 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 812) 27 พ.ค. 58