ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษกีฬา - ฟุตบอล) ปี'60 (อ่าน 1563) 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ) ปี'60 (อ่าน 2088) 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนพิเศษกีฬา - ประกาศ) ปี'60 (อ่าน 914) 08 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียนกีฬา) ปี'60 (อ่าน 825) 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียน GP) ปี'60 (อ่าน 1245) 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียน EP) ปี'60 (อ่าน 849) 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ห้องเรียน MP) ปี'60 (อ่าน 944) 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียน GP) ปี'60 (อ่าน 897) 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ห้องเรียน EP) ปี'60 (อ่าน 805) 01 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษกีฬา ระดับชั้น ม.4 ปี'60 (อ่าน 1294) 10 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.4 (โควตา) โรงเรียนเดิม ปี'60 (อ่าน 1304) 08 ก.พ. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 ห้องเรียนพิเศษกีฬา ปี 2560 (อ่าน 1318) 24 ม.ค. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 3448) 10 ม.ค. 60
มัธยมสุโขทัย 2559(โปรแกรมสายใต้) (อ่าน 672) 21 ธ.ค. 59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อ โครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 2862) 14 ก.ย. 59
ตารางสอบภาคปฏิบัติห้องเรียนกีฬา (อ่าน 998) 08 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษาต่อในระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 1785) 07 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษาต่อในระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 1170) 07 ก.ย. 59
ตารางสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ (อ่าน 865) 25 ส.ค. 59
เกณฑ์การทดสอบห้องเรียนกีฬา (อ่าน 989) 24 ส.ค. 59
หนังสือราชการ และกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมวันเกียรติยศนักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 802) 21 มิ.ย. 59
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายใน"อินทนิลเกมส์ 59" (อ่าน 1119) 10 มิ.ย. 59
รายชื่อครูสี (อ่าน 876) 23 พ.ค. 59
กีฬาภายใน 59 (อ่าน 890) 23 พ.ค. 59
ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน 1/2559 (อ่าน 1544) 07 พ.ค. 59
กำหนดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่ (อ่าน 707) 02 พ.ค. 59
การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (ห้องพัก) (อ่าน 690) 18 เม.ย. 59
การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (แผนที่นั่งรถคันที่ 1 สมบูรณ์พัฒนาทัวร์) (อ่าน 793) 18 เม.ย. 59
การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (แผนที่นั่งรถคันที่ 2 เชาวลิตทัวร์) (อ่าน 723) 18 เม.ย. 59
สังคมศึกษาฯ นำนิทรรศการสมัยสุโขทัยจัดแสดงที่อาคาร 109 ปี (อ่าน 975) 01 ก.พ. 59
สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (อ่าน 737) 24 ม.ค. 59
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3606) 22 ม.ค. 59
สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (อ่าน 842) 14 ม.ค. 59
สังคมศึกษาฯ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ (อ่าน 671) 23 ธ.ค. 58
สังคมศึกษาฯ จัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (อ่าน 1072) 10 ธ.ค. 58
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร เยาวชนทำดี ถวายในหลวง (อ่าน 737) 30 พ.ย. 58
สังคมศึกษาฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จากสพฐ. (อ่าน 706) 30 พ.ย. 58
กำหนดการค่าย สอวน. (อ่าน 756) 07 ต.ค. 58
เชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง (อ่าน 750) 14 ก.ย. 58
การประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2558 ของคณะกรรมการสภานักเรียน(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) (อ่าน 661) 11 ก.ย. 58