ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบภาคปฏิบัติห้องเรียนกีฬา (อ่าน 932) 08 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษาต่อในระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 1745) 07 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบศึกษาต่อในระดับชั้นมััธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนกีฬา ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 1111) 07 ก.ย. 59
ตารางสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ (อ่าน 812) 25 ส.ค. 59
เกณฑ์การทดสอบห้องเรียนกีฬา (อ่าน 923) 24 ส.ค. 59
หนังสือราชการ และกำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมวันเกียรติยศนักเรียนชั้น ม.6 (อ่าน 762) 21 มิ.ย. 59
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายใน"อินทนิลเกมส์ 59" (อ่าน 1078) 10 มิ.ย. 59
รายชื่อครูสี (อ่าน 837) 23 พ.ค. 59
กีฬาภายใน 59 (อ่าน 856) 23 พ.ค. 59
ตารางสอนครูและตารางเรียนนักเรียน 1/2559 (อ่าน 1511) 07 พ.ค. 59
กำหนดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่ (อ่าน 658) 02 พ.ค. 59
การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (แผนที่นั่งรถคันที่ 2 เชาวลิตทัวร์) (อ่าน 693) 18 เม.ย. 59
การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (แผนที่นั่งรถคันที่ 1 สมบูรณ์พัฒนาทัวร์) (อ่าน 739) 18 เม.ย. 59
การศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 (ห้องพัก) (อ่าน 656) 18 เม.ย. 59
สังคมศึกษาฯ นำนิทรรศการสมัยสุโขทัยจัดแสดงที่อาคาร 109 ปี (อ่าน 924) 01 ก.พ. 59
สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (อ่าน 694) 24 ม.ค. 59
การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 3580) 22 ม.ค. 59
สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ (อ่าน 802) 14 ม.ค. 59
สังคมศึกษาฯ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ (อ่าน 631) 23 ธ.ค. 58
สังคมศึกษาฯ จัดนิทรรศการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (อ่าน 966) 10 ธ.ค. 58
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร เยาวชนทำดี ถวายในหลวง (อ่าน 706) 30 พ.ย. 58
สังคมศึกษาฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตามกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" จากสพฐ. (อ่าน 661) 30 พ.ย. 58
กำหนดการค่าย สอวน. (อ่าน 732) 07 ต.ค. 58
เชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง (อ่าน 707) 14 ก.ย. 58
การประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2558 ของคณะกรรมการสภานักเรียน(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) (อ่าน 631) 11 ก.ย. 58
การประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ของคณะกรรมการสภานักเรียน(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ) (อ่าน 813) 24 ส.ค. 58
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (อ่าน 929) 10 ส.ค. 58
รับสมัคร โครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 890) 07 ก.ค. 58
กำหนดการสอบ และสถานที่สอบประเมินความรู้เพื่อการพัฒนาระหว่างภาคเรียนที่ 1/2558 ระดับชั้น ม.1-6 (อ่าน 984) 02 ก.ค. 58
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การคัดเลือกผู้ปกครองและครูเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบไม่บริโภคเครื่องดื (อ่าน 916) 17 มิ.ย. 58
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศานา วันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2558 (อ่าน 773) 28 พ.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 897) 27 พ.ค. 58