ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับประเทศ
ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
รายละเอียดผลงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ
ครั้งที่
66  ประจำปีการศึกษา 2559

ณ จังหวัดลำปาง  ระหว่างวันที่     14-16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ในวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ.2560

ณ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นักเรียนได้แก่

          1.นายญาณธร    เขียวแก้ว

          2.นายนครินทร์    ยุทธศิลป์

ครูผู้ฝึกสอน  ได้แก่

          1.นางอำพร  เชียวแก้ว

          2. ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี

ควบคุมการสอนได้แก่

          นายวิษณุ  อ้นบางเขน

          หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2560,13:01   อ่าน 372 ครั้ง