ผลงานนักเรียน
รายละเอียดผลงาน

นักกีฬาคาราเต้โดของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จำนวน ๗ คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของเขต ๖ ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ ในรอบมหกรรมระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

รายชื่อนักกีฬาคาราเต้โด ที่ได้รับเหรียญรางวัล

๑.      นางสาวเกวลิน ทรงกลิ่น        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔   ได้ ๑ เหรียญทอง

๒.    นายนพดล อิ่มชา                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๑ ได้ ๑ เหรียญทอง

๓.   นางสาวอรสา บัวหล่าย           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔    ได้ ๑ เหรียญเงิน

๔.   นายสายฟ้า  คงอยู่                 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙    ได้ ๑ เหรียญเงิน

๕.    นางสาวอรชนก ธิน้อย            นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕    ได้ ๑ เหรียญทองแดง

โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2562,12:17   อ่าน 106 ครั้ง