รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
รับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการรับนักเรียน  ปีการศึกษา 2565 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียน
 
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
 
ข้อมูลนักเรียนเป็นนักเรียนในเขตพื้นที่      คือนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ตำบลต่อไปนี้ (อย่างน้อย 2 ปี นับถึง 16 พฤษภาคม 2565)
       ตำบลบ้านกล้วย 
       ตำบลธานี  
       ตำบลปากแคว  
       ตำบลบ้านสวน (เฉพาะ หมู่ที่ 1)  
       ตำบลบ้านหลุม (ยกเว้นหมู่ที่ 3)    
       ตำบลยางซ้าย  (ยกเว้นหมู่ที่ 2,4,8)
       ตำบลบ้านป้อม (เฉพาะหมู่ 3,4,5,7)
 
 
กรอกข้อมูลการสมัคร
 
 
 
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ
 
 
ประกาศผลสอบ
 
การรายงานตัว
 
ตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว
 
 
ตรวจสอบรายชื่อในการมอบตัวนักเรียน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 
 
ติดต่อสอบถาม
 
เบอร์โทรศัพท์ :0931328222