คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 216/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปิดโครงการ “พัฒนาความรู้และทักษะดนตรีสากลวงโยธวาทิต โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง”
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 25 ครั้ง