กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2560/ครูยุทธ์สพร รักสิงห์
กำหนดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 15 - 17 มกราคม 2560 ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำเจ้าราม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 8 - 10 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วครามเทิดไทฟาร์ม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 3 - 5 มกราคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วครามเทิดไทฟาร์ม
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2560,00:00   อ่าน 4425 ครั้ง