ครูต่างชาติ

Miss Abigail Batac

Miss Armie Docto Estrobo

Mr.Ilor Rene Motale

Mr.Fomenky Denis Nzigang

Mr.Peter Balloch

Miss Shiela A. Babadi

Miss Jenny Nanas Lacdag

Mr. Sarel Johannes Myburgh