การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับรายงานตัว/มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับรายงานตัว/มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563
ประเภทห้องเรียนพิเศษ
จากเดิม วันที่ 12 มีนาคม 2563 เป็น 17 มีนาคม 2563

 

หมายเหตุ   1. รายงานตัวและรับเอกสารกรอกข้อมูลมอบตัว, ข้อมูล dmc  วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

                   เวลา 08.00-09.00 น. ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์

         2. มอบตัวนักเรียน  วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

                   เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

                   1) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 2 ชุด

                       กรณี ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา  ใช้สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 2 ชุด

                       กรณี นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดา, มารดา เพิ่มทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด


โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2563,00:00   อ่าน 351 ครั้ง