ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด/ซักร (อ่าน 75) 19 ก.พ. 64
ประการศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินมสรรถนะ กำหนดวันเวลาและสถานที่ เพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 80) 17 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด/ (อ่าน 101) 09 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาด/ (อ่าน 68) 09 ก.พ. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด (อ่าน 169) 01 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา (อ่าน 195) 28 ม.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 414) 25 ม.ค. 64
ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 374) 25 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความส (อ่าน 234) 20 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนระบบปกติ (อ่าน 318) 15 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 444) 12 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปี 2564 (อ่าน 779) 31 ธ.ค. 63
ค่าใช้จ่ายในการเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 420) 30 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โครงการเพชรอินทนิล ปี'63 (MP) (อ่าน 455) 28 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โครงการเพชรอินทนิล ปี'63 (IEP) (อ่าน 418) 28 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 โครงการเพชรอินทนิล ปี'63 (GP) (อ่าน 692) 28 ธ.ค. 63
การปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีออนไลน์ (อ่าน 297) 27 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ โครงการเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1581) 26 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าร่วมโครงการเพชรอินทนิล ประจำปี 2563 (อ่าน 977) 23 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 (อ่าน 225) 23 ธ.ค. 63
ประกาศแนวทางการดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (อ่าน 168) 22 ธ.ค. 63
รายละเอียดการประกวดออกแบบโลโก้สำหรับพิมพ์ใส่เสื้องานสมโภช 50 ปี (อ่าน 3195) 27 พ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ พนักงานขับรถ และพนักงานบริการ (อ่าน 411) 30 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมยกเลิกกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 350) 22 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ พนักงา (อ่าน 311) 21 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 9th TMC - Thailand Mathematics Contest (อ่าน 3768) 02 ต.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 381) 30 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงา (อ่าน 328) 28 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานขับรถ และพนักงานบ (อ่าน 486) 22 ก.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล โครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 364) 28 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล โครงการห้องเรียนกีฬ (อ่าน 268) 26 ส.ค. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล โครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 314) 18 ส.ค. 63
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 498) 14 ส.ค. 63
ประกาศ การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เต็มรูปแบบ (อ่าน 518) 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ราชภัฏพระนคร (อ่าน 832) 13 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) (อ่าน 553) 11 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน Asian Science Mathematics and English Olympiad (ASMO) (อ่าน 4873) 11 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าติว สอวน.คณิตศาสตร์ (อ่าน 559) 05 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าติว สอวน. คณิตศาสตร์ (อ่าน 504) 02 ส.ค. 63
เชิญชวนนักเรียนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าติว สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 960) 22 ก.ค. 63