ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 23) 11 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 38) 07 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 16) 07 พ.ย. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาทัศนศิลป์ และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 17) 06 พ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ(คณิตศาสตร์) (อ่าน 36) 01 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูวิชาทั (อ่าน 31) 01 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 24) 30 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกทัศนศิลป์ และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 87) 25 ต.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 36) 25 ต.ค. 61
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 164) 11 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบร (อ่าน 291) 02 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 342) 16 ก.ย. 61
รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ AMC สนามสอบโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 374) 09 ส.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 (อ่าน 518) 07 ส.ค. 61
ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 903) 04 ส.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy) (อ่าน 234) 20 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ( (อ่าน 244) 18 ก.ค. 61
หนังสือราชการ ขออนุญาตให้นิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมวันเกียรติยศ (อ่าน 199) 11 ก.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิท (อ่าน 401) 09 ก.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ สมัครสอบบัณฑิตแนะแนว สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) ชั้นละ 30 คน (อ่าน 283) 09 ก.ค. 61
TMC เชิญเข้าร่วมทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (อ่าน 1541) 20 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมติวเข้ม สอวน. คณิตศาสตร์ (อ่าน 445) 06 มิ.ย. 61
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 1109) 03 มิ.ย. 61
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมติว สอวน.คณิตศาสตร์ (อ่าน 535) 28 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความสนใจการแข่งขัน ASMO THAI ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (คณิตศาสตร์ ว (อ่าน 2111) 28 พ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนที่สนใจการเล่นกีฬาหมากล้อมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 549) 24 พ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ติว สอวน. คณิตศาสตร์ (อ่าน 778) 19 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ Center O (อ่าน 544) 19 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ(Australian Mathematics Competi (อ่าน 329) 16 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการทดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ(Top Test) (อ่าน 238) 16 พ.ค. 61
จัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี'61 (อ่าน 2319) 06 เม.ย. 61
จัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี'61 (อ่าน 2034) 06 เม.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ทั่วไป) (อ่าน 2340) 03 เม.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ทั่วไป) (อ่าน 3413) 03 เม.ย. 61
The recruitment of 2 foreign teachers (อ่าน 774) 27 มี.ค. 61
ประกาศ ขอชะลอการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 608) 25 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 เป็นลำดับยอดเยี่ยม (อ่าน 2190) 14 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 (EP) (อ่าน 789) 14 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 (GP) (อ่าน 876) 14 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 (MP) (อ่าน 979) 14 มี.ค. 61