ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมติว สอวน.คณิตศาสตร์ (อ่าน 730) 28 พ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนที่สนใจการเล่นกีฬาหมากล้อมเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (อ่าน 726) 24 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ Center O (อ่าน 752) 19 พ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ติว สอวน. คณิตศาสตร์ (อ่าน 944) 19 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โครงการทดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการ(Top Test) (อ่าน 414) 16 พ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ(Australian Mathematics Competi (อ่าน 550) 16 พ.ค. 61
จัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี'61 (อ่าน 2508) 06 เม.ย. 61
จัดห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี'61 (อ่าน 2232) 06 เม.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ทั่วไป) (อ่าน 3728) 03 เม.ย. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 (ทั่วไป) (อ่าน 2556) 03 เม.ย. 61
The recruitment of 2 foreign teachers (อ่าน 922) 27 มี.ค. 61
ประกาศ ขอชะลอการประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 764) 25 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 เป็นลำดับยอดเยี่ยม (อ่าน 2437) 14 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 (EP) (อ่าน 959) 14 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 (GP) (อ่าน 1020) 14 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 (EP) (อ่าน 1005) 14 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 (GP) (อ่าน 1646) 14 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเข้าศึกษาต่อ ม.1 (MP) (อ่าน 1136) 14 มี.ค. 61
ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 956) 09 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 (EP) (อ่าน 588) 09 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.4 (GP) (อ่าน 670) 09 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 (MP) (อ่าน 780) 09 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 (EP) (อ่าน 543) 09 มี.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ม.1 (GP) (อ่าน 740) 09 มี.ค. 61
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเพชรอินทนิล ปี'61 (อ่าน 1782) 18 ก.พ. 61
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี'61 (โควตา) (อ่าน 858) 09 ก.พ. 61
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 (อ่าน 995) 09 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการเพชรอินทนิล ปี'2561 (อ่าน 795) 07 ก.พ. 61
แผ่นพับประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 โครงการเพชรอินทนิล ปี'61 (อ่าน 664) 27 ม.ค. 61
แผ่นพับประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'61 (อ่าน 1064) 27 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่ ม.1 โครงการเพชรอินทนิล ปี'61 (อ่าน 692) 27 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1098) 27 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 789) 24 ม.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการห้องเรียนกีฬา ม.4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 684) 24 ม.ค. 61
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1-4 (อ่าน 688) 09 ม.ค. 61
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 688) 26 ธ.ค. 60
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 651) 26 ธ.ค. 60
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 543) 01 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการเปิดประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2560 (อ่าน 892) 25 ก.ย. 60
แจ้งหยุดเรียนและเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1795) 22 ก.ย. 60