การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ปรเภทห้องเรียนพิเศษ
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (English Program) (รอบ 2) (อ่าน 288) 18 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ EP (English Program)(รอบ2) (อ่าน 205) 17 เม.ย. 66
ใบสมัคร EP,MP รอบ 2 (อ่าน 160) 12 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ EP , MP รอบ ที่ 2 (อ่าน 402) 12 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1753) 10 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2505) 05 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3544) 04 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1599) 24 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1058) 24 ก.พ. 66
ใบสมัคร ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 907) 08 ก.พ. 66
ใบสมัคร ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 619) 08 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2300) 05 ก.พ. 66
กำหนดการรับสมัคร หลักฐานการสมัคร นักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 922) 05 ก.พ. 66