ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง แข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2560,13:01   อ่าน 199 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการสอวน. ปีการศึกษา 2560
ชื่อนักเรียน : โครงการ สอวน.
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,13:03   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัปยุทธ์ ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
ชื่อนักเรียน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอโจทย์ฟิสิกส์สัปยุทธ์ ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2561,17:15   อ่าน 14 ครั้ง