คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 226/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี'63 (อ่าน 37) 27 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 215/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (เวทคณิต) (อ่าน 35) 23 พ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 196 /2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปล (อ่าน 56) 17 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 206/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 102) 12 พ.ย. 63
คำสั่งที่ ๑๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 107) 22 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 194/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 338) 22 ต.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเ (อ่าน 224) 09 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 163/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre – O-NET ม.6 (อ่าน 152) 25 ก.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 152 / 2563เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึ (อ่าน 246) 16 ก.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 153 /2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปล (อ่าน 262) 16 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี'63 (อ่าน 371) 27 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 128/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี'63 (อ่าน 413) 11 ส.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช (อ่าน 184) 10 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย ม.1-ม.6 (อ่าน 193) 06 ส.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๑๒๓ /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชน (อ่าน 194) 06 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 113/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพร (อ่าน 278) 24 ก.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชน (อ่าน 200) 23 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา เงินประกันชีวิต 1/2563(เพิ่มเติม) (อ่าน 370) 12 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 87/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา เงินประกันชีวิต 1/2563 (อ่าน 420) 12 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 93/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาค 1 ปี'63 (อ่าน 428) 11 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 86/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1, ม.4 ปี'63 (อ่าน 457) 21 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 83/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนร. เข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 ปี'63 (แก้ไข) (อ่าน 665) 29 เม.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๗๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 1109) 20 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 63/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลโครงการเพชรอินทนิล ปี'63 (อ่าน 401) 27 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 59/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล” ปี'63 (อ่าน 478) 13 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 48/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปี'63 (อ่าน 1526) 05 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 43/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับ ม.1-ม.6 (อ่าน 692) 05 ก.พ. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 412/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอ (อ่าน 414) 03 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 16/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre-O-NET ม.3 ปี'62 (อ่าน 723) 13 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ม.1-ม.3 (อ่าน 580) 07 ม.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๔๐๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (อ่าน 278) 24 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 396/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือก (โครงการเพชรอินทนิล) (อ่าน 226) 23 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 408/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี'6 (อ่าน 908) 13 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 399/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริม O-NET ม.6 ภาค 2 ปี'62 (อ่าน 169) 12 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 398/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริม O-NET ม.3 ภาค 2 ปี'62 (อ่าน 221) 12 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 389/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 275) 09 ธ.ค. 62
คำสั่งที่ 324/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 292) 22 พ.ย. 62
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๓๕๕/ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 572) 12 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 332/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานประเพณีลอยกระทง เผาเที่ยน เล่นไฟ จังหวั (อ่าน 1350) 25 ต.ค. 62
คำสั่งที่ 300 /2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 413) 22 ต.ค. 62