คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 23/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปี'63 (อ่าน 18) 25 ก.พ. 64
คำสั่งที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/63 ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 (อ่าน 40) 22 ก.พ. 64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ที่ ๑๓/๒๕๖๔ (อ่าน 102) 11 ก.พ. 64
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พน (อ่าน 66) 09 ก.พ. 64
คำสั่งที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมวิชาคณิตฯ ห้องเรียนพิเศษ (EP) และ (MP) (อ่าน 202) 20 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 193) 19 ม.ค. 64
คำสั่งที่ 223/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 โครงการเพ (อ่าน 343) 24 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพี่ติวน้องตามโครงการพัฒนานักเรียนฯ ปี'63 (อ่าน 270) 23 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 268/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ด้านวิทย์ คณิต ระดับ ม.ต้น ปี'63 (อ่าน 264) 23 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 265/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนภา (อ่าน 270) 23 ธ.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 254 /2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความป (อ่าน 321) 18 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 120/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรมชมรม ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 272) 15 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 243/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริม O-NET ม.6 ปี'63 (อ่าน 229) 08 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริม O-NET ม.3 ปี'63 (อ่าน 214) 08 ธ.ค. 63
คำสั่งที่ 226/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี'63 (อ่าน 222) 27 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 215/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (เวทคณิต) (อ่าน 232) 23 พ.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 196 /2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปล (อ่าน 255) 17 พ.ย. 63
คำสั่งที่ 206/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 243) 12 พ.ย. 63
คำสั่งที่ ๑๙๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย (อ่าน 283) 22 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 194/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 572) 22 ต.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๘๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเ (อ่าน 428) 09 ต.ค. 63
คำสั่งที่ 163/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบ Pre – O-NET ม.6 (อ่าน 253) 25 ก.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 152 / 2563เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึ (อ่าน 368) 16 ก.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 153 /2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปล (อ่าน 349) 16 ก.ย. 63
คำสั่งที่ 145/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี'63 (อ่าน 504) 27 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 128/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี'63 (อ่าน 701) 11 ส.ค. 63
คำสั่งที่ ๑๒๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช (อ่าน 294) 10 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 124/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย ม.1-ม.6 (อ่าน 277) 06 ส.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๑๒๓ /๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชน (อ่าน 306) 06 ส.ค. 63
คำสั่งที่ 113/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพร (อ่าน 473) 24 ก.ค. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๑๑๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชน (อ่าน 278) 23 ก.ค. 63
คำสั่งที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา เงินประกันชีวิต 1/2563(เพิ่มเติม) (อ่าน 450) 12 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 87/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา เงินประกันชีวิต 1/2563 (อ่าน 603) 12 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 93/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาค 1 ปี'63 (อ่าน 521) 11 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 86/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1, ม.4 ปี'63 (อ่าน 589) 21 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 83/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนร. เข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 ปี'63 (แก้ไข) (อ่าน 748) 29 เม.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๗๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 1219) 20 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 63/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลโครงการเพชรอินทนิล ปี'63 (อ่าน 478) 27 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 59/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล” ปี'63 (อ่าน 588) 13 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 48/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ปี'63 (อ่าน 1863) 05 ก.พ. 63