คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 191 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และพนักงานบริการ (อ่าน 223) 07 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 47) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3042) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3026) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3012) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3017) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 187 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 3019) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่๑๘๘/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 (อ่าน 3033) 29 ธ.ค. 64
คำสั่งที่ 186/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3176) 23 ธ.ค. 64
คำสั่งที่ 186/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 5737) 23 ธ.ค. 64
คำสั่งที่ 186/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 2832) 23 ธ.ค. 64
คำสั่งที่ 182/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ปี'64 (อ่าน 3526) 22 ธ.ค. 64
คำสั่งที่ 157/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน “เพชรอินทนิล” ครั้งที่ 5 ปี'65 (อ่าน 5790) 01 ธ.ค. 64
คำสั่งที่ 163/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี' 2564 (อ่าน 6890) 30 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 161/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและพิจารณาหนังสือเรียนฟรี ปี' 2565 (อ่าน 6838) 30 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 165 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว9/2564: PA)ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 6795) 26 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 156/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลโครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 4 ปี'64 (อ่าน 6851) 25 พ.ย. 64
คำสั่งที่ ๑๔๙ / ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล ๕ ปีการศึกษา (วฐ.๓) (อ่าน 4092) 18 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 152/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (แก้ไข) (อ่าน 4061) 18 พ.ย. 64
คำสั่งที่ 137/2564 เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติการสอนภาค 2 ปี'64 (อ่าน 3724) 02 พ.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 143 /2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (อ่าน 110) 27 ต.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 143 /2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรประจำหอพัก พนักงานทำความสะอาด/ซักรีด/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (อ่าน 71) 27 ต.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 138 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 157) 25 ต.ค. 64
คำสั่งที่ 124/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางการเรียนการสอน ภาค 2 ปี'64 (อ่าน 189) 05 ต.ค. 64
คำสั่งที่ 127/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 (อ่าน 247) 23 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 131 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 208) 23 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 123 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) (อ่าน 299) 20 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่11/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏบัติหน้ที่ (วฐ.2) เพื่อให้มีเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ และครูเชียวชาญ ปีการศึ (อ่าน 873) 09 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 114 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 176) 03 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 113 /2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 268) 03 ก.ย. 64
คำสั่งที่ 111/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี'64 (อ่าน 176) 01 ก.ย. 64
คำสั่งที่ 112/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 147) 01 ก.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 108 /๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ (อ่าน 54) 16 ส.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 99/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 127) 21 ก.ค. 64
คำสั่งที่ 98/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อ่าน 114) 16 ก.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 92 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (อ่าน 331) 28 มิ.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 89 /2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 519) 12 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 88/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 235) 10 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 79/2564 เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นร. เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'64 (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 443) 18 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 73 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) (อ่าน 374) 16 พ.ค. 64