ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 2226622
Page Views 3840703
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ตอบคำถามถูกประจำเดือน สิงหาคมและเชิญชวนตอบคำถามประจำเดือนกันยายน
( จำนวน 5 รูป / ดู 275 ครั้ง )
นักเรียนเข้าร่วมการตอบปัญหาสารานุกรม ครั้งที่ 22
( จำนวน 4 รูป / ดู 306 ครั้ง )
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม ค่ายปลูกพลังธรรมให้งอกงามในชีวิต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
( จำนวน 159 รูป / ดู 2261 ครั้ง )
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
( จำนวน 54 รูป / ดู 705 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559
( จำนวน 362 รูป / ดู 3142 ครั้ง )
นักเรียนในโครงการครอบครัวพอเพียง และนักเรียนระดับชั้น ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การการออกเสียงประชาม
( จำนวน 15 รูป / ดู 496 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรนักเรียนตอบคำถามถูกประจำเดือนกรกฎาคม
( จำนวน 3 รูป / ดู 246 ครั้ง )
ผู้แทนจาก HANBAN ตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู 299 ครั้ง )
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 40 รูป / ดู 702 ครั้ง )
กิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำ ระดับประเทศ
( จำนวน 65 รูป / ดู 940 ครั้ง )
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2559
( จำนวน 80 รูป / ดู 919 ครั้ง )
งานวันเกียรติยศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 117
( จำนวน 49 รูป / ดู 1315 ครั้ง )