ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2335922
Page Views 4085768
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตร กิจกรรมรักการอ่าน
( จำนวน 29 รูป / ดู 993 ครั้ง )
กิจกรรมสวดสรภัญญะ
( จำนวน 20 รูป / ดู 1411 ครั้ง )
การมอบเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
( จำนวน 44 รูป / ดู 1079 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
( จำนวน 83 รูป / ดู 1455 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
( จำนวน 93 รูป / ดู 1558 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
( จำนวน 23 รูป / ดู 654 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
( จำนวน 103 รูป / ดู 1957 ครั้ง )
นิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
( จำนวน 13 รูป / ดู 278 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
( จำนวน 234 รูป / ดู 4742 ครั้ง )
เชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง
( จำนวน 15 รูป / ดู 831 ครั้ง )
การประชุมสภาสามัญ ครั้งที่ 2/2558 ของคณะกรรมการสภานักเรียน(กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ)
( จำนวน 8 รูป / ดู 511 ครั้ง )
การมอบเกียรติบัตร 'เพชรยอดมงกุฏ'
( จำนวน 15 รูป / ดู 933 ครั้ง )