ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 29/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 2226618
Page Views 3840696
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม

รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 พร้อมประชุมผู้ปกครอง
( จำนวน 25 รูป / ดู 782 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมจากการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี
( จำนวน 8 รูป / ดู 888 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ ประชุมครูเพื่อเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯใหม่
( จำนวน 20 รูป / ดู 2492 ครั้ง )
กิจกรรม Open Hose วันที่ 26 มกราคม 2559
( จำนวน 27 รูป / ดู 956 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 18 รูป / ดู 1302 ครั้ง )
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมือวันที่ 20 ม.ค.2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 524 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ จัดนิทรรศการสมัยสุโขทัยที่อาคาร 109 ปี
( จำนวน 20 รูป / ดู 2088 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ จัดงานเปิดโลกวิชาการ Open House สุดอลังการ
( จำนวน 30 รูป / ดู 5013 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2559
( จำนวน 26 รูป / ดู 1357 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
( จำนวน 20 รูป / ดู 1307 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อ พระอจนะ จำลอง
( จำนวน 10 รูป / ดู 731 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ ติว O-Net ให้โรงเรียนคู่พัฒนา (ร.ร.ลิไทพิทยาคม)
( จำนวน 10 รูป / ดู 628 ครั้ง )