ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2335924
Page Views 4085770
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ภาพกิจกรรม

การอบรม การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
( จำนวน 89 รูป / ดู 1329 ครั้ง )
เปิดโครงการคาราเต้โดซัมเมอร์แคมป์ 20016 ของศูนย์ฝึกคาราเต้โดภาคเหนือ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
( จำนวน 83 รูป / ดู 1246 ครั้ง )
สรงน้ำพ่อขุน และมุฑิตาจิตครูอาจารย์ 12 เม.ย. 2559
( จำนวน 30 รูป / ดู 819 ครั้ง )
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 พร้อมประชุมผู้ปกครอง
( จำนวน 25 รูป / ดู 826 ครั้ง )
มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมจากการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี
( จำนวน 8 รูป / ดู 913 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ ประชุมครูเพื่อเลือกหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯใหม่
( จำนวน 20 รูป / ดู 2545 ครั้ง )
กิจกรรม Open Hose วันที่ 26 มกราคม 2559
( จำนวน 27 รูป / ดู 1109 ครั้ง )
ค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
( จำนวน 18 รูป / ดู 1353 ครั้ง )
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมือวันที่ 20 ม.ค.2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 619 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ จัดนิทรรศการสมัยสุโขทัยที่อาคาร 109 ปี
( จำนวน 20 รูป / ดู 2155 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ จัดงานเปิดโลกวิชาการ Open House สุดอลังการ
( จำนวน 30 รูป / ดู 5282 ครั้ง )
สังคมศึกษาฯ นำนักเรียนเข้าโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี 2559
( จำนวน 26 รูป / ดู 1415 ครั้ง )