ยินดีต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการลงทะเบียนชุมนุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2564 19 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้งรายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2564 19 มิ.ย. 64
การเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เต็มรูปแบบ 18 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 17 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่องการเปิดคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2564 16 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 09 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 80/2564 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานสอน ภาค1 ปี'64 28 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 28 พ.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการและข้อปฏิบัติในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 14 มิ.ย. 64
E-book แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ในสถานศึกษา 14 มิ.ย. 64
ภาพกิจกรรม
คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 89 /2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) 12 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 88/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 มิ.ย. 64
คำสั่งที่ 79/2564 เรื่อง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร นร. เข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'64 (แก้ไขเพิ่มเติม) 18 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 73 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) 16 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 64/2564เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 29 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 71/2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่พิจารณาการย้ายแผนการเรียน และการรับย้ายฯ ปี'64 28 เม.ย. 64
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ 70 /2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยประจำโรงเรียน (แก้ไขเพิ่มเติม) 23 เม.ย. 64
คำสั่งที่ 67/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปี'64 09 เม.ย. 64
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
รายงานประจำปีกของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เผยแพร่ผลงานครู
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนศรีสาโรงชนูปถัมภ์ อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 23 พ.ค. 64
การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชากชีพครูด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 23 พ.ค. 64
รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความสามารถในการจาแนกประเภทสารอินทรีย์ รายวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์ 20 มี.ค. 64
รายานผลการวิจัยในชั้นเรียน การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ สืบเสาะหาความรู้(5Es) รายวิชาเคมีเรื่อง พอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยครูปภัชญา บรรเทาทุกข์ 20 มี.ค. 64
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.มนตรี คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
    มิถุนายน 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน