โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ...สุโขทัย

"คิดดี พูดดี ทำดี คบเพื่อนดี ไปสถานที่ดี " เราคือ สถาบันแห่งความภาคภูมิใจ